KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ
Misyon

İstanbul Gelişim Üniversitesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü,

Vizyon

Kurumsal İletişim Müdürlüğü, İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni yükseköğretimde ulusal ve uluslararası bilinirliğe kavuşturmayı kendine vizyon edinmiştir. Tüm kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerini bu doğrultuda devam ettirir.