KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Kurumsal İletişim Müdürlüğüİstanbul Gelişim Üniversitesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü; uluslararası bağlantı da küresel rekabet gücüne sahip iş gücü oluşturma ve üniversiteye dayalı medya ilişkileri, araştırma, planlama, pazarlama ve dijital iletişimi yönetmektedir.
 
Reklam, yayın ve dijital medya gibi platformlar aracılığıyla kitle mesajlarını geliştirir ve dağıtır. Aynı zamanda İstanbul Gelişim Üniversitesi markasını, İstanbul Gelişim Üniversitesi politikalarını ve programlarını kamuoyunu bilinçlendirmek ve güven vermek için yönetir. 
 
Medya yönetimi
 
Medya, kurumsal iletişim yöneticilerinin en iyi bilinen işlevi olabilir. Medya ilişkileri çalışmaları, haber bültenleri yazmayı, dağıtmayı ve medya sorularına cevap vermeyi içerir. Kurumsal iletişimciler, bir etkinlik için sitenin seçilmesi, etkinlikte gösterilecek pankartlar ve diğer grafiklerin düzenlenmesi, medyaya dağıtılacak bilgi paketlerinin hazırlanması ve yöneticilerin haber konferanslarında konuşmaları için hazırlıkların yapılması dahil olmak üzere tüm haber konferansları planlamasını denetler.
 
Medya ilişkileri ayrıca, yerel televizyon ve radyo programlarında sözcülerin yer almasını düzenlemeyi de içerir. Kurumsal iletişimciler, medyanın şirket hakkında neler söylediğini görmek ve yanlış bilgileri ele almak için stratejiler geliştirmek için gazeteleri, televizyon haber yayınlarını ve diğer kurumları izler.
 
Halkla ilişkiler
 
Müşterilerle ilişkiler kurmak ve gelen sorulara cevap vermek, kurumsal iletişimin halkla ilişkiler fonksiyonu altındadır. Bu alandaki görevler arasında bültenler, broşürler ve halk için tasarlanmış diğer basılı materyaller yer almaktadır.
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Kurumsal İletişimciler ayrıca, bir şirketin web sitesini ve sosyal medyadaki varlığını da yönetir; bunlar, müşterilerin ve şirket hakkında sosyal ağ web sitelerinde neler söylediklerini izlemek ve yanlış gönderilere veya bilgi taleplerine cevap vermeyi içerir.